ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

Trang website www.codi.com.vn (“Web”) là sở hữu của CÔNG TY TNHH MTV NÚI NAM XANH

 1. HỢP ĐỒNG ĐÔI BÊN

Chúng tôi phải nhận được thanh toán toàn bộ giá cho hàng hóa mà bạn đặt trước khi đơn đặt hàng của bạn có thể được chấp nhận. Sau khi chúng tôi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ xác nhận rằng đơn đặt hàng của bạn đã được chấp nhận bằng cách gửi e-mail hoặc tin nhắn cho bạn theo địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại mà bạn cung cấp trong đơn đặt hàng của mình.  Việc chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn dẫn đến sự tồn tại của một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa chúng tôi.  Chỉ những người trưởng thành (tức là những người từ 18 tuổi trở lên) mới có quyền tham gia vào các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và do đó là những người duy nhất có quyền giao dịch thông qua trang web này.  Bất kỳ cá nhân nào khác không thể thực hiện các hợp đồng ràng buộc pháp lý đều bị cấm đặt hàng bằng cách sử dụng trang web này.  Nếu bạn không đủ điều kiện, không đặt hàng trên trang web này.  Bằng cách đặt hàng trên trang web này, bạn đang đưa ra tuyên bố mà chúng tôi có quyền dựa vào đó, rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và có khả năng hình thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.

 1. GIÁ CẢ
  • Giá cả chi trả cho hàng hóa mà bạn đặt hàng được quy định trong trang web của chúng tôi.
  • Tất cả các khoản phí của chúng tôi đều được tính bằng VND (đồng).
  • Bạn sẽ phải trả thêm phí giao hàng và chúng tôi có thể không giao hàng đến một số địa điểm. Phí giao hàng của chúng tôi được quy định trong phần 5.5 của tài liệu này.
 1. QUYỀN ĐƯỢC HỦY BỎ HỢP ĐỒNG CỦA BẠN
  • Bạn có thể hủy hợp đồng với chúng tôi đối với hàng hóa bạn đặt bất cứ lúc nào cho đến cuối ngày làm việc thứ bảy kể từ ngày bạn nhận được hàng hóa đã đặt. Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ lý do nào để hủy hợp đồng và bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phạt nào.
  • Để hủy bỏ hợp đồng, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng e-mail đến địa chỉ e-mail của chúng tôi, cskh@nuinamxanh.com
  • Nếu bạn đã nhận hàng trước khi hủy hợp đồng thì bạn phải gửi hàng trở lại địa chỉ liên hệ của chúng tôi với chi phí và rủi ro. Nếu bạn hủy hợp đồng nhưng chúng tôi đã xử lý hàng hóa để giao, bạn không được tháo gỡ hàng hóa khi bạn nhận hàng và bạn phải gửi hàng lại cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ của chúng tôi với chi phí và rủi ro càng sớm càng tốt.
  • Khi bạn đã thông báo cho chúng tôi rằng bạn đang hủy hợp đồng của mình, bất kỳ số tiền nào được ghi nợ cho chúng tôi từ thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn sớm nhất có thể và trong vòng 30 ngày bất kì kể từ ngày bạn đặt hàng với điều kiện hàng hóa được đề cập sẽ được trả lại và được chúng tôi nhận lại trong tình trạng (bao gồm cả bao bì) vẫn còn nguyên vẹn như khi giao cho bạn. Nếu bạn không trả lại hàng đã giao hoặc không thanh toán chi phí giao hàng, chúng tôi có quyền khấu trừ chi phí trực tiếp để thu hồi hàng từ số tiền được ghi lại từ thẻ của bạn.
 1. CHÚNG TÔI TỰ HỦY BỎ
  • Chúng tôi có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu:
  • chúng tôi không có đủ hàng để cung cấp cho bạn như đã đặt;
  • Đơn vị giao nhận không giao hàng đến khu vực của bạn; hoặc
  • một hoặc nhiều hàng hóa bạn đặt đã được liệt kê không đúng giá do lỗi đánh máy;
  • Nếu chúng tôi hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail/điện thoại và sẽ hoàn lại vào tài khoản của bạn bất kỳ khoản tiền nào được chúng tôi khấu trừ từ thẻ tín dụng của bạn sớm nhất có thể nhưng trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ khoản bồi thường bổ sung nào cho sự thất vọng phải chịu.
 1. GIAO HÀNG
  • Chúng tôi sẽ giao hàng theo yêu cầu đến địa chỉ mà bạn cho chúng tôi lúc bạn đặt hàng. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng địa chỉ giao hàng mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng và chính xác.
  • Việc giao hàng sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt sau khi đơn hàng của bạn được chấp nhận và trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng. Nếu bạn đã chọn giao hàng nhanh tại Việt Nam, chúng tôi sẽ gửi đơn đặt hàng của bạn trong ngày với dịch vụ Đơn vị giao nhận nếu đơn hàng được đặt trước 12 giờ đêm, tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Đơn vị giao nhận không giao hàng.
  • Bạn sẽ trở thành chủ sở hữu của hàng hóa bạn đã đặt khi chúng được gửi đến. Sau khi hàng hóa đã được giao, bạn sẽ tự chịu rủi ro về chúng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc phá hủy.
  • Nếu đơn đặt hàng của bạn được trả lại cho chúng tôi vì chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ bưu điện không thể hoàn thành việc giao hàng vì bất kỳ lý do gì, thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về chi phí giao hàng lặp lại.
  • Phí gửi hàng cho CO-DI:
   • Hàng hóa thường được gửi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hóa đơn thanh toán.  Nếu vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi không thể gửi đầy đủ đơn đặt hàng của bạn trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
   • Việc giao hàng sẽ được thực hiện đến địa chỉ do bạn chỉ định trên phiếu đặt hàng

Thanh toán phí giao nhận hàng:

   • Chuyển phát đi nước ngoài qua DHL, UPS
   • Giao hàng MIỄN PHÍ cho tất cả các đơn đặt hàng tại Việt Nam trên 2000.000 đ

Chúng tôi sử dụng Viettel cho tất cả các giao hàng và tất cả các đơn đặt hàng thường sẽ đến trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hàng. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đơn đặt hàng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: cskh@nuinamxanh.com hoặc gọi 1900 6648.

Chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi không thể giao hàng bên ngoài Việt Nam. Để mua hàng ở Châu Âu và trên toàn thế giới, hãy truy cập www.codi.com.vn; cskh@nuinamxanh.com

 1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
  • Nếu hàng hóa chúng tôi giao không đúng như những gì bạn đã đặt bị hư hỏng, bị lỗi hoặc giao hàng không đúng số lượng, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi bằng e-mail về vấn đề trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày việc giao hàng được đề cập.
  • Nếu bạn không nhận được hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi bằng e-mail/điện thoại tại địa chỉ liên hệ của chúng tôi.
  • thực hiện tốt bất kỳ sự thiếu hụt hoặc không giao hàng.
  • thay thế bất kỳ hàng hóa nào bị hư hỏng hoặc bị lỗi;
  • hoặc là hoàn lại cho bạn số tiền bạn đã thanh toán cho hàng hóa được đề cập theo bất kỳ cách nào chúng tôi chọn.
  • Nếu hàng hóa bị thất lạc bởi người chuyển phát nhanh hoặc Đơn vi giao nhận, thì giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất đó có thể bị hạn chế đối với hạn mức trong tùy chọn dịch vụ giao hàng mà bạn đã chọn. Hàng hóa đã là của bạn sau khi chúng được gửi đến.
  • Lưu ý là bị luật pháp loại trừ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm mất lợi nhuận, kinh doanh hoặc thiện chí) phát sinh từ bất kỳ vấn đề nào bạn thông báo cho chúng tôi theo điều kiện này và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho bạn bằng cách bồi thường khác ngoài việc hoàn trả cho bạn số tiền mà bạn đã thanh toán cho hàng hoá được đề cập theo khoản 6. 2. 3 ở trên.
  • Bạn phải tuân thủ và làm theo tất cả các quy định và pháp luật hiện hành, bao gồm cả việc xin tất cả các giấy phép hải quan, nhập khẩu hoặc các giấy phép cần thiết khác để mua hàng từ trang web của chúng tôi. Việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu một số hàng hóa của chúng tôi cho bạn có thể bị cấm bởi một số luật quốc gia.  Chúng tôi không đại diện và không chịu trách nhiệm liên quan đến việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bạn mua.
  • Bất chấp những điều đã nói ở trên, không có điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này nhằm hạn chế bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có với tư cách là người tiêu dùng theo luật địa phương hiện hành hoặc các quyền theo luật định khác có thể không bị loại trừ hoặc theo bất kỳ cách nào để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn cho bất kỳ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân nào do sơ suất của chúng tôi.
  • Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào khi hàng hóa đã rời khỏi và thuộc quyền sở hữu của chuyển phát nhanh hoặc Đơn vị giao nhận. 
 1. THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB

Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích chẩn đoán bệnh tật hoặc thay thế lời khuyên y tế. Lời khuyên y tế thích hợp nên được tìm kiếm trong trường hợp đầu tiên.  Vui lòng thận trọng khi dùng các chất bổ sung dinh dưỡng và các phương pháp điều trị bằng thảo dược, nếu các sản phẩm bạn muốn mua đã được bác sĩ của bạn giới thiệu, điều quan trọng là phải tiết lộ toàn bộ tiền sử bệnh và chi tiết thuốc hiện tại của bạn để tránh các trường hợp chống chỉ định.  Xin bác sĩ hoặc dược sĩ cho lời khuyên.

 1. SỰ KIỆN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thất bại nào trong việc giao hàng hóa mà bạn đã đặt hàng hoặc bất kỳ sự chậm trễ, thiệt hại hay sai sót nào đối với hàng hóa được giao do sự việc hoặc hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm không giới hạn, đình công, khóa máy và các tranh chấp công nghiệp khác, sự cố hệ thống hoặc truy cập mạng, lũ lụt, cháy, nổ hoặc tai nạn.

 1. TÍNH KHÔNG HỢP LỆ

Nếu có phần nào của các điều khoản và điều kiện này không thể thực thi (bao gồm bất kỳ điều khoản mà chúng tôi loại trừ hoặc trách nhiệm pháp lý) thì khả năng thực thi của các phần khác sẽ không bị ảnh hưởng.

 1. QUYỀN RIÊNG TƯ

Bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

 1. TOÀN BỘ THỎA THUẬN
  • Các điều khoản và điều kiện này, cùng với giá trang web hiện tại của chúng tôi, chi tiết giao hàng, ưu đãi đặc biệt, chi tiết liên hệ và chính sách bảo mật, quy định toàn bộ thỏa thuận của chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi cung cấp hàng hóa cho bạn. Không có điều gì được phát biểu bởi bất kỳ người bán hàng nào thay mặt chúng tôi nên được hiểu là sự thay đổi của các điều khoản và điều kiện này hoặc như một đại diện được ủy quyền về bản chất hoặc chất lượng của bất kỳ hàng hóa nào do chúng tôi chào bán. Tiết kiệm cho gian lận hoặc trình bày sai gian lận, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ trình bày sai sự thật hoặc gây hiểu lầm nào.
  • Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo về tính chính xác đầy đủ hoặc tính phù hợp cho bất kỳ mục đích nào của thông tin và hình ảnh liên quan được xuất bản trên trang web của chúng tôi. Đôi khi, trang web của chúng tôi có thể chứa các lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy không chính xác.
  • Bất chấp những điều đã nói ở trên, không có điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này nhằm hạn chế bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có với tư cách là người tiêu dùng theo luật địa phương hiện hành hoặc các quyền theo luật định khác không thể bị loại trừ cũng như không theo bất kỳ cách nào để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn cho bất kỳ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân nào do sơ suất của chúng tôi.
 1. THƯƠNG HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu, tên sản phẩm và tên công ty hoặc biểu tượng ở đây là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Núi Nam Xanh không cho phép việc sử dụng bất kỳ tên thương hiệu, tên sản phẩm hoặc tiêu đề hoặc bản quyền nào như vậy và việc sử dụng như vậy có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền của chủ sở hữu.

 1. BẤT KHẢ KHÁNG

Núi NamXanh sẽ không vi phạm Thỏa thuận này hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện nếu trong phạm vi mà bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào là do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, đình công, ngừng hoạt động và các tranh chấp công nghiệp khác, sự cố hệ thống hoặc truy cập mạng, lũ lụt, cháy, nổ hoặc tai nạn. 

 1. KHÔNG HỢP LỆ

Nếu bất kỳ phần nào của các điều khoản của điều lệ này là không thể thực thi (bao gồm bất kỳ điều khoản nào mà chúng tôi loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn) thì khả năng thực thi của bất kỳ phần nào khác của các điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng

 

19006648
0909344011